Nhà kẻ truyền ba gian tại Ứng Hòa – Hà Nội

Liên hệ

Công trình nhà kẻ truyền và chòi gỗ  Lim Lào được thi công, hoàn thiện trong năm 2022.

Đặc biệt, nhà kẻ truyền được thi công, lắp dựng trên tầng 2 của công trình.

Địa điểm: xã Cao Thành – Ứng Hòa – Hà Nội

Khởi công năm 2022

Hoàn thành năm 2022

 

Cửa gỗ công nghiệp melamine

CỬA GỖ PHÚ CHÂU

THI CÔNG NỘI THẤT