Thông tin liên hệ

Tên công ty: Công ty TNHH Phú Châu

Địa chỉ: Đường 420, xã Canh Nậu , Thạch Thất , Hà Nội

Điện thoại: 0964.068.666

Email: ctyphuchau@gmail.com